Odtis in identifikacija ponudnika v skladu s TMG

 

CM-Equity AG

Kaufingerstrasse 20, 80331 München

 

Telefon: +49 (0) 89 18904740

Telefaks: +49 (0) 89 189047499

E-naslov: info@cm-equity.de

 

Pooblaščeni predstavniki izvršnega odbora: Dipl.-Kfm. Michael Kott (generalni direktor), Jens Brunke

Predsednik nadzornega sveta: dr: Sebastian Schütz

Registrsko sodišče: predsednik uprave: dr: Sodišče v Münchnu: Občinsko sodišče v Münchnu

Registracijska številka: HRB 143533

Identifikacijska številka za prometni davek v skladu s členom 27 a Umsatzsteuergesetz: DE222792820

Odgovorni v smislu člena 55 RStV: Rainer Günther

 

Pristojni nadzorni organ

Kot institucija za finančne storitve z licenco v Nemčiji (dovoljenje v skladu s 15. členom nemškega zakona o institucijah za vrednostne papirje (Wertpapierinstitutsgesetz, WpIG) za investicijsko posredovanje, investicijsko svetovanje, posredovanje pri plasiranju, pogodbeno posredovanje, upravljanje finančnega portfelja, trgovanje za lasten račun in posle za lasten račun) smo pod nadzorom zveznega organa za finančni nadzor (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).

 

Zvezni organ za finančni nadzor (BaFin)

Graurheindorfer Strasse 108, 53117 Bonn, Nemčija

Telefon: +49 (0) 228 41080

Faks: +49 (0) 228 41081550

E-naslov: poststelle@bafin.de

www.bafin.de

 

Nadomestilo vlagateljem

Družba CM-Equity AG je uvrščena v kompenzacijski sklad družb za trgovanje z vrednostnimi papirji (EdW).

EdW – kompenzacijski sklad družb za trgovanje z vrednostnimi papirji

Behrenstrasse 31, 10117 Berlin-Mitte

Telefon: +49 (0) 30 203699-0

Telefaks: +49 (0) 30 203699-5630

E-naslov: mail@e-d-w.de

www.e-d-w.de

 

Združenja

VuV – Združenje neodvisnih upravljavcev premoženja Nemčija e.V.

Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt na Majni, Nemčija

Tel: +49 (0) 69 66055010

Faks: +49 (0) 69 66055019

E-naslov: contact@vuv.de

www.vuv.de

 

Urad varuha človekovih pravic VuV

Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) je v skladu z Direktivo EU št. 2013/EU z dne 21. 5. 2013 o alternativnem reševanju sporov ustanovil službo varuha človekovih pravic. Spori med potrošniki in člani VuV v zvezi s transakcijami s finančnimi storitvami se rešujejo pred varuhom človekovih pravic VuV v postopku izvensodne poravnave.

 

Družba CM-Equity AG je članica združenja VuV in je zato povezana s tem arbitražnim svetom. Če pritožbe stranke ni mogoče rešiti neposredno med strankama, se stranki odpre možnost, da se obrne na arbitražni svet. Sodni postopek je za vlagatelja brezplačen.

 

Naslov urada varuha človekovih pravic VuV je:

VuV-Ombudsstelle

Stresemannallee 30

60596 Frankfurt na Majni

 

Dodatne informacije o uradu varuha človekovih pravic VuV (vključno s komunikacijskimi podatki, poslovnikom, obrazcem vloge) so na voljo na spletni strani http://vuv-ombudsstelle.de/.

 

 

Obvestilo o tveganjih

Naložbe, predstavljene na tej strani, niso dovoljene za prodajo v vseh državah sveta. Informacije, objavljene na internetu, ne pomenijo ponudbe ali nagovarjanja v kateri koli jurisdikciji, v kateri je takšna ponudba ali nagovarjanje nezakonito. Osebe, ki nimajo potrebnih dovoljenj, ne smejo ponujati ali vabiti k ponudbi, ki se nanaša na informacije, objavljene na internetu. Informacije tudi niso namenjene osebam, ki jim po zakonu takšna ponudba ni dovoljena. Navedene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali povabila k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti naložbenega svetovanja. Kljub skrbni analizi CM-Equity AG ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, pravočasnost, točnost, popolnost ali kakovost posredovanih informacij. V kolikor so v posredovanih informacijah podane v prihodnost usmerjene izjave, zlasti glede razvoja cen na trgih ali vrednostnih papirjev, gre za napovedi. Zahtevki iz naslova odgovornosti do družbe CM-Equity AG v zvezi z materialno ali nematerialno škodo, povzročeno z uporabo ali neuporabo zagotovljenih informacij ali z uporabo nepravilnih ali nepopolnih informacij, so izključeni, razen če se dokaže, da je družba CM-Equity AG ravnala namerno ali iz hude malomarnosti. Družba CM-Equity AG in z njo povezane osebe ali podjetja so lahko lastniki delnic zgoraj navedenih družb ali vsakodnevno kupujejo in prodajajo pozicije, zaradi česar lahko pride do navzkrižja interesov. Terminski posli na borzi in izvedeni finančni instrumenti vključujejo tveganja, ki lahko privedejo do popolne izgube vloženega kapitala. Negativnega razvoja ni mogoče izključiti kljub pozitivnim rezultatom v preteklosti ter potrebni skrbnosti oseb, odgovornih za trgovanje. Naložbo v zgoraj navedene razrede sredstev (terminske pogodbe na borzi / izvedeni finančni instrumenti) je treba izbrati z vidika razpršitve sredstev in naj bi znašala le majhen delež vseh sredstev. Zgodovinski donosi niso jamstvo za prihodnjo uspešnost. Borzne transakcije, zlasti transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti, so povezane s precejšnjimi tveganji.

Družba CM-Equity AG je kot ponudnik vsebin v skladu s 7. členom nemškega Zakona o telemedijih (TMG) odgovorna za svoje “lastne informacije”, ki jih daje na voljo za uporabo. Družba CM-Equity AG skrbno preverja in stalno posodablja informacije na svojih spletnih straneh. Kljub temu skrbnemu nadzoru vsebine se lahko podatki v vmesnem času spremenijo. Družba CM-Equity AG zato ne prevzema nobene odgovornosti za točnost, popolnost in ažurnost vsebine teh spletnih strani. Vsakršna odgovornost družbe CM-Equity AG, zlasti za morebitno škodo ali posledice, ki izhajajo iz uporabe vsebine spletnega mesta, je izključena.

Enako velja za povezave do spletnih strani drugih ponudnikov (tako imenovane “zunanje povezave”) in njihove vsebine, ki jih družba CM-Equity AG ponuja poleg lastnih vsebin (§ 8 TMG). Vzpostavitev takšnih povezav se ne izvaja s konkurenčnim namenom. Te zunanje povezave so kot take označene. Družba CM-Equity AG ni odgovorna za vsebino spletnih strani, do katerih je mogoče dostopati prek takšnih povezav. Družba CM-Equity AG nima nikakršnega vpliva na vsebino povezanih strani in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino zunanjih povezav. Družba CM-Equity AG ne sproži prenosa informacij in ne izbere ali spremeni naslovnika prenesenih informacij ali samih prenesenih informacij. Poleg tega družba CM-Equity AG teh zunanjih povezav zaradi uporabljenih metod povezovanja in iskanja ne shranjuje samodejno in začasno. Za vsebino povezanih strani so odgovorni izključno upravljavci spletnih strani, do katerih se dostopa prek zunanjih povezav. Vezanost, jamstvo: Vse ponudbe se lahko spremenijo in niso zavezujoče. Družba CM-Equity AG si pridržuje pravico, da spremeni, dopolni ali izbriše dele te spletne strani ali celotno ponudbo.

Obvestilo o odgovornosti

Kljub skrbnemu nadzoru vsebine ne prevzemamo nobene odgovornosti za vsebino zunanjih povezav. Za vsebino povezanih strani so odgovorni izključno njihovi upravljavci. Vsi podatki in informacije na spletnih straneh družbe CM-Equity AG se nanašajo na življenjske pogoje in zakone Zvezne republike Nemčije.