A közzétételi rendelet 3., 4. és 5. cikkeivel kapcsolatos információk

A törvényi rendelkezések (közzétételi rendelet) miatt kötelesek vagyunk a következő információkat közzétenni. Nem áll szándékunkban ökológiai vagy szociális funkciókat hirdetni a mi befektetési stratégiáink vagy más konkrét pénzügyi eszközökkel kapcsolatban.

ESG – A fenntarthatósági kockázatok beépítésére irányuló stratégiáink (a közzétételi rendelet 3. és 5. cikke)

 • Vállalkozásként hozzá kívánunk járulni egy fenntarthatóbb, erőforrás-hatékonyabb gazdasághoz, különösen az éghajlatváltozás kockázatainak és hatásainak csökkentése érdekében.
 • A környezeti feltételek, a társadalmi felfordulások és a rossz vállalatirányítás többféleképpen is negatívan befolyásolhatják ügyfeleink befektetéseinek és eszközeinek értékét. Ezek az úgynevezett fenntarthatósági kockázatok közvetlen hatással lehetnek az eszköz-, pénzügyi és jövedelmi helyzetre, valamint a befektetési ingatlanok hírnevére is. Mivel ezeket a kockázatokat végső soron nem lehet teljesen kizárni, az általunk kínált pénzügyi szolgáltatásokhoz speciális stratégiákat dolgoztunk ki annak érdekében, hogy képesek legyünk a fenntarthatósági kockázatokat azonosítani és korlátozni.
 • A fenntarthatósági kockázatok korlátozása érdekében igyekszünk befektetéseket azonosítani azokban a vállalatokban, amelyek fokozott kockázati potenciált mutatnak, és ezeket lehetőség szerint kizárni. Konkrét kizárási kritériumok segítségével úgy látjuk, hogy képesek vagyunk a befektetési döntéseket a környezeti, társadalmi vagy vállalati értékekhez igazitani. Ennek érdekében rendszerint piacon elismert értékelési módszereket alkalmazunk.
 • A megfelelő befektetések azonosítása egyrészt abból állhat, hogy olyan befektetési alapokba fektetünk be, amelyek befektetési politikája már rendelkezik megfelelő és elismert fenntarthatósági szűrővel a fenntarthatósági kockázatok csökkentése érdekében. A fenntarthatósági kockázatok korlátozására alkalmas befektetések azonosítása abban is állhat, hogy a vagyonkezelésben elismert minősítő ügynökségeket használunk a termékválasztáshoz. A konkrét részletek az egyedi megállapodásokból adódnak.
 • Vállalatunk fenntarthatósági kockázatok integrálására vonatkozó stratégiái a vállalat belső szervezeti irányelveibe is beépülnek. Ezeknek az írásos szabályoknak a betartása döntő fontosságú munkatársaink munkateljesítményének értékelése szempontjából, és így jelentős hatással van a jövőbeli bérfejlesztésre. Ebben a tekintetben a javadalmazási politika összhangban van a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére vonatkozó stratégiáinkkal.
 •  

A befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt kedvezőtlen hatásainak figyelembevétele nélküli tájékoztatás a 2019.11.27-i (EU) 2019/2088 rendelet (ún. közzétételi rendelet) 4. cikke alapján, összefüggésben a 2022. április 06-i 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. és 13. cikkével

 • A beruházási döntések kedvezőtlen hatással lehetnek a környezetre (éghajlat, víz, biológiai sokféleség), a szociális és munkaügyi kérdésekre, és károsan befolyásolhatják a korrupció és a megvesztegetés elleni küzdelmet is.
 • Elvileg jelentős érdekünk fűződik ahhoz, hogy pénzügyi szolgáltatóként teljesítsük felelősségünket, és befektetési döntéseinkkel összefüggésben segítsük az ilyen hatások elkerülését. A dolgok jelenlegi állása szerint azonban az e célból meghatározott jogi követelmények végrehajtása a meglévő és még mindig fenyegető bürokratikus keretfeltételek miatt ésszerűtlen. Ráadásul az alapvető jogi alapok még nem tisztázottak.
 • A jogi hátrányok elkerülése érdekében ezért jelenleg nem nyilatkozhatunk nyilvánosan arról, hogy befektetési döntéseink során figyelembe vesszük-e és milyen módon a fenntarthatósági tényezők (környezeti szempontok stb.) kedvezőtlen hatásait. Ezért a további tisztázásig a honlapunkon azt kell közölnünk, hogy ezeket egyelőre nem vesszük figyelembe.
 • Ugyanakkor kifejezetten kijelentjük, hogy ez a kezelés nem változtat azon a szándékunkon, hogy hozzájáruljunk egy fenntartható, erőforrás-hatékony gazdasághoz, amelynek célja különösen az éghajlatváltozás és más ökológiai és társadalmi problémák kockázatainak és hatásainak csökkentése.
 • Amint egy életképes, az ügyfél számára is érthető fenntarthatósági koncepció megvalósíthatóvá válik, azt ügyfeleinknek fel fogjuk ajánlani.